Nytt inngangsparti

Del 1: Undergulvet

Allerede for flere år siden bestemte vi oss for å legge marrokanske fliser i gangen. Problemet var bare at flisene vi valgte bygger 17 mm (ca 20 mm inkl flislim) i høyden. Dvs omtrent dobbelt så mye som de gamle. Og siden vi også ville ha varmekabler, var det bare å tenke alternativt. Løsningen ble å bygge ned i bjelkelaget – en besparelse tilsvarende tykkelsen på sponplatene, dvs 22 mm. Ellers fulgte vi i hovedsak Heydis anvisninger om bruk av stålnett, som du kan laste ned her.

Det gamle gulvet hadde sprukket i fugene, og noen av flisene var løse. Her var tydeligvis ikke grunnarbeidet bra nok.

Bjelkene er over 90 år gamle, men allikevel hele og fine. Legg merke til toppen på grunnmuren – her snakker vi om 80 cm med granitt.

Gulvsponplatene skal hvile på en ramme nede i bjelkelaget. Her er det viktig å være raus med trelim og bruke solide skruer/spikre. Dårlig grunnarbeid gir dårlig resultat.

Fyll opp med isolasjon.

Sponplatene flukter med bjelkelaget.

Bruk lim og skruer her også. Gulvet må være så stivt som mulig.

Støpemassen kan utvide seg når den oppvarmes av varmekablene. Celleplast i kanten vil ta opp bevegelsene.

Så er tid for å priming. Sponplater suger til seg mye fuktighet, så vi blander litt sparkelpulver inn i ufortynnet primer.

Stålnettet legges med en rutes overlapp. Festes med stålkramper til underlaget.

Varmekabler festes til stålnettet med plaststrips. Monter gulvføler/termostat etter produsentens anvisning. Legg merke til høydepinnene med oppvatrede merker.

Flytsparkelen tørker fort, og man må være to når den legges. Én blander og én fordeler utover. Bruk en stor stålsparkel for å hjelpe sparkelen ut i hjørnene.

Skal man skjule noe av det elektriske, er tiden kommet. Vi legger kabelen til alarmen ned i gulvet.

Ferdig med grunnarbeidet!


Vi fortsetter med flislegging
neste side.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12