Kommandørsersjant og våpensmed Jul Holmen var en driftig kar som bokstavelig talt hadde mange jern i ilden. Samtidig som han var ansatt i forsvaret drev han dampsag i Ski. Han leverte diverse mekaniske innretninger til Amundsens polarekspedisjoner og på sine gamle dager reparerte han våpen for motstandsbevegelsen.


 

Jul Holmen

(1861 – 1941)

Etter å ha vært et par år i Amerika sammen med en eldre bror, kom han hjem og utdannet seg til våpensmed som lærling på Kongsberg Våpenfabrikk. Med sikker jobb ved hovedarsenalet i Kristiania gifttet han seg som 26-åring med Regine fra Skoger i Vesfold. Paret flyttet først til Fredrikstad og siden til Ski da Jul fikk jobb ved Monsrud depot. De fikk etterhvert 7 barn, men en sønn døde som spebarn.


Stillingen ved depotet ga rom for at Jul kan drive egen virksomhet ved siden av. Han startet en dampsag nord for krysset Jernbaneveien Sanderveien. Paret og den økende barneflokken bodde i tilknytning til sagbruket, i Hagen av Sander. I dag ligger det en Shell-stasjon her.


Jul og Regine hadde kjøpt en stor tomt oppe i skogen utenfor Ski tettsted. De bygde et flott, solid hus og en romslig smie på eiendommen. Huset sto ferdig i 1917, og det går fremdeles under navnet «Holmentoppen» blant de som har levd en stund. I dag er adressen Lysneveien 6A. Alle tomtene mellom Blåveisbekken og Nordbyveien er skilt ut fra denne eiendommen.


På bildet fra 1971 kan man se noen av disse på høyre halvdel av bildet.

Holmentoppen ligger øverst på vestsiden av Lysneveien.


I 1924 fikk Jul Holmen Kongens fortjenestemedalje i sølv. Han var da blitt 63 år gammel og han pensjonerte seg fra det militære med rang som kommandørsersjant to år senere. Da hadde han arbeidet for det militære i rundt 40 år uten en eneste syke- eller fraværsdag.


Under krigen reparerte han sammen med sine dattersønner Kåre og Ørnulf Karterud våpen for motstandsvegelsen. Det foregikk litt lenger nord i Lysneveien, i det som senere ble Karterud mek. verksted.


Jul Holmen arbeidet til sin siste dag. Han døde i juli 1941, 80 år gammel.

To av døtrene, XXXX og XXXX, bodde i huset på Holmentoppen til 1976. 

Arbeidere foran dampsaga i Jernbaneveien,
vis a vis der Storsenteret ligger i dag.

Kongens fortjeneste-medalje i sølv.

Jul og Regine foran huset i Lysneveien.

Lysneveien sett fra nord i 1971.

Kilder: Ronny Hansen, Ski historielag og Roald Smedbakken, Follo Avis.